نقشه به صورت اسمبلی

دراین حلت نمایش نقشه ها ابعاد واندازه ها درمتن نقشه گنجانده شده است<

در نقشه اسمبلی میتوانید در صورت نیاز با کلیک بر ابعاد مورد نیاز مقدار انها تغییر دهید<

به کمک این صورت نقشه میتوانید کابین ودیگر اجزا را سفارش ساخت وخرید دهید<

این حالت نقشه را از تمامی زوایا می توان تهیه وبررسی نمود<

 

زاویه دید از بالا چاه

 

نقشه اسمبلی یک نوع در - دید از روبرو

 

نقشه اسمبلی یک مدل از شاسی موتور

تصویر زیر عکسی از نقشه اسمبلی یک اسانسور کششی در زوایای مختلف میباشد که به صورت کوچکنمایی درکنار یکدیگر قرار دارد

نقشه اسمبلی از اسانسور کششی زاویه دید روبرو(موتور خانه که پایین چاه قرار داردبزرگنمائی شده

 
 
 

آسانسور کششی

نمایش سه بعدی اسانسور بصورت کامل<

نمایش سه بعدی ازنقشه های دوبعدی<

نمایش سه بعدی قطعات به صورت مجزا<

نقشه دو بعدی اسانسور<

نقشه به صورت تک نما<

نقشه به صورت اسمبلی<

موتور خانه بالاچاه طراحی  گردد<

 موتور خانه پایین چاه طراحی گردد<

اسانسور فاقد موتورخانه طراحی گردد<

کابین با دو ورودی <

انتخاب موتور <

انتخاب در طبقات <

انتخاب در کابین<

انتخاب هرزگرد<

انتخاب ریل راهنما<

انتخاب سیم بکسل<

انتخاب فریم کابین<

انتخاب  نوع براکت<

انتخاب شاسی (پایه)موتور<

انتخاب روشنایی داخل چاه - چراغ تونلی<

انتخاب فن داخل موتورخانه<

انتخاب دریچه تخلیه هوا موتورخانه<

انتخاب بافر<

انتخاب نردبان ته چاه<

انتخاب تراول نوع کابل<

انتخاب شاسی احظار<

انتخاب کفشک کابین<

دنیای اسانسوراولین نشریه تخصصی اسانسور

 

آسانسور هیدرولیک

نمایش سه بعدی آسانسور بطورکامل<

>نمایش سه بعدی ازنقشه دو بعدی

نمایش سه بعدی قطعات<

نقشه به صورت اسمبلی<

نقشه بصورت تک<

نقشه بصورت دو بعدی<

انتخاب سیلندر<

انتخاب جک<

نوع جک ازکنار<

نوع دو جک>

نوع جک مرکز<

>نوع اتصال جک غیرمستقیم

انتخاب مخزن روغن<

انتخاب کارسلینگ<

اسانسور با کابین سه در<

 
   
 

نقشه اسمبلی

 

 

 

نمایش سه بعدی ازچاله

 

نقشه اسمبلی از دوزاویه دید

نقشه اسمبلی یک مدل از شاسی موتور

 

شرکت گسترش نرم افزار شیوا

همکارونماینده انحصاری شرکت دیجیپارا درایران وکشورهای عربی آدرس:تهران-خیابان طالقانی-نرسیده به شریعتی-کوچه نراقی-پلاک9 

 

تلفن:021-77501250

تلفن همراه: 09125465766

info@liftdesigner.ir

 
 

استفاده ازمطالب فقط باذکرمنبع مجازمیباشد /All rights reserved ©  LIFTdesigner.ir  2006-2007-liftiran - liftcad